Organizátor pro Českou a Slovenskou republiku:

Celia Gomez

email : prihlasky.czsk@gmail.com