Pokud se člověk nepromění, nemůžete vytvořit nový svět

Sri Bhagavan

Narodili jste se bez rozdělení. Vyrostli jste, byli jste rozděleni a kategorizováni jako to či ono; díky společnosti, rodičům, rodině, škole, knihám, médiím atd. jste vzdělaní a socializovaní. Narodili jste se svobodně a chtěli jste žít svobodně. Toto rozdělení je dočasné a probudíte se ke svobodě tím, že se stanete svědkem života a budete žít život s neustálým vědomím. Když by toho dosáhlo celé lidstvo, dorazil by zlatý věk. Země by se proměnila ve svět, který se cítí jako nebe.

Člověk trpí nedostatkem bezpodmínečné lásky

Zlatý věk má dva aspekty: vnější a vnitřní. Vnější Zlatý věk vznikne pokrokem ve vědě a technologii v blízké budoucnosti. Abychom si mohli užít vnějšího Zlatého věku, musí být doplněn vnitřním Zlatým věkem, který se vyznačuje bezpříčinnou láskou, bezpříčinnou radostí, vnitřním mírem, soucitem a životem v jednotě.

Sri AmmaBhagavan přišel jako avatar, aby naplnil vizi a poslání nastolit Zlatý věk.