Ekam není obyčejná budova. Ekam je naplněn ohromně silnou energií. To nejsou jen slova Krišny, ale toto je věda.

Abyste tomu porozuměli, musíte pochopit pět mocných kosmických principů, které jsou základem výroby Ekamu.

Zlatý poměr

Prvním principem je zlatý řez, je to poměr 1:1,618; je to obdélník. Když je něco v tomto poměru, generuje to velmi silnou energii ve formě zlaté spirály.

Ekam je jediná struktura na světě, která má zlatý poměr k probuzení lidí k hojnosti, míru a osvícení.

Síla zlaté spirály vám dává sílu skákat přes překážky, skákat přes vaše překážky; je splnit, co chcete, to dělá tato zlatá spirála.

Surya Yantra

Druhým kosmickým principem je, že Ekam má podobu Surya Yantra: To umožňuje mocným kosmickým energiím slunce vstoupit do Ekamu a očistit vaše duchovní tělo.

Místo bez linií

Třetím kosmickým principem je, že Ekam je postaven na velmi mocném místě, které nemá žádné zemské linie. Na celé planetě jsou místa, kde běží pod zemí  linie a všechno jsou to čáry negativní energie.

Toto je třetí největší místo na celém světě, kde nejsou žádné špatné linie.

Vastu Purusha Mandala

Čtvrtým kosmickým principem je, že Ekam má mystickou formu Vastu Purusha Mandaly. Což znamená, že Ekam je postaven na pohybu 9 planet. Proto má 9 kopulí. Studium pohybu těchto 9 planet a energií těchto 9 planet se spojuje v EKAM.

3 důležité vlastnosti

Pátý kosmický princip je principem tří velmi důležitých vlastností

  • První je vastu šástra – věda o architektuře a designu.
  • Druhým je Shilpa šástra – to je věda o proporcích a obrazech
  • Třetí je Natya šástra – věda o vibracích vznikajících z rytmů.

Tyto tři přesahy dohromady vytvořily matematický vzorec, ve kterém je Ekam postaven. Proto je tak energický a tak krásný. Do vytvoření tohoto prostoru pro lidstvo bylo vynaloženo mnoho energie, myšlenek a obětavosti